Política de privacitat

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjaviba.cat informa els Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable
Club Triatló Ateneu Les Bases
c/ Cintaires S/N
08240 Manresa
CIF: G-66118944

 

Finalitat
Gestionar les dades als quals l’empresa accedeix a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud, així com la contractació de serveis a través del lloc web i si és el cas enviar comunicacions comercials.

 

Legitimació
Execució d’un contracte.

 

Destinataris
No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 poden ser exercits al següent domicili: c/ Cintaires S/N, 08240 Manresa

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat i les condicions d’ús d’aquesta, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?
Quant als formularis de l’apartat “Contacte” de la Pàgina Web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que mitjaviba.cat no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència,mitjaviba.cat quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
Les dades personals que l’Usuari facilita a mitjaviba.cat han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Menors d’edat
Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a mitjaviba.cat sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.
En cas que mitjaviba.cat detectés que l’usuari fos menor de 18 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o si és el cas, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, sent baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o falta de resposta.

 

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?
mitjaviba.cat informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.